EcoRobotoMatic

Веб-сайт проекту ecoRobotoMatic – семінари з екології, робототехніки та автоматизації, що фінансуються Європейським Союзом за програмою Erasmus +

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. 

Programy edukacyjne

Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: 

Ecorobotomatic

programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+

https://erasmusplus.org.pl/sektory/mlodziez/

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu...

read more