Wyjazd studyjny, zwiedzanie szczecina

Wyjazd studyjny, zwiedzanie Szczecina, poznawanie dawnych rozwiązań technologicznych. O historii i dawnej technice opowiadał nam pan Dawid 

ecoRobotoMatic – 16-dniowe warsztaty ekologii, robotyki i automatyki z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+