Zajęcia o Unii Europejskiej

Zajęcia z dr Wasylem Baitsym, koordynatorem ze strony ukraińskiej i ekspertem w sprawach młodzieżowych programów unijnych  rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, roli Polski i Ukrainy, o grantach i rozwiązaniach jakie są dla nas dostępne  

ecoRobotoMatic – 16-dniowe warsztaty ekologii, robotyki i automatyki z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+